Najcennejším bohatstvom firmy
sú jej ľudia
 O nas
  O nás

 

Firma ASMAN, s.r.o. vznikla v roku 2007. Jej zakladateľ - Ing. Emil Suchánek takto nadviazal na viac ako desaťročnú úspešnú činnosť živnostníka. Od roku 1996 pomáha organizáciám odovzdávaním skúseností, ktoré získal počas štúdií na vysokej škole technickej a ekonomickej, na zahraničných stážach a tréningoch, ale najmä vo svojej viac ako dvadsaťpäťročnej praxi analytika - programátora, manažéra, poradcu a trénera manažmentu.

ASMAN, s.r.o. sa snaží pomáhať firmám najmä analyzovaním ich organizačnej kultúry, identifikovaním príčin neefektívnosti a mrhania zdrojmi a odstraňovaním týchto nedostatkov tréningami a realizáciou tzv. netréningových opatrení.

Počas rokov svojho pôsobenia na slovenskom trhu i v zahraničí (Česká republika, Rakúsko, Nemecko, Azerbajdžan) si firma vybudovala tím spolupracovníkov, s ktorými zvláda aj náročné vzdelávacie a poradenské projekty.